Kultūras informācijas meklētājs

Kultūras informācijas meklētāja statistikas dati

Sistēmas nosaukums Indeksēto objektu skaits
Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs 46571
Alūksnes un Apes novada bibliotēku kopkatalogs 22452
Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs 17019
Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs 26101
Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs (NMKK) 105183
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada bibliotēku kopkatalogs 25508
Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs 1 0
Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs 99003
Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma 11051
Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs 14180
Indeksētās interneta vietnes 9
Indeksētās interneta lapas 31232